Home / Bibel ämnen / Fula ord

Fula ord

Hur skall vårt tal vara? Bibeln säger i Efesierbrevet 5:4  Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal - sådant passar sig inte - utan bara tacksägelse till Gud.”

Ett av de tio buden förbjuder missbruk av Guds namn. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:7” Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.”

Gud ber oss att undvika fula ord. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:8” Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun.

Vårt tal reflekterar vår tro. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:3 Den som vaktar sin tunga räddar livet, den lösmynte råkar i fördärvet.”

Jesu efterföljare bör tala med varsamhet. Bibeln säger i Kolosserbrevet 4:6  Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en.”

Vårt sätt att tala påverkar andra. Bibeln säger i 1 Timotheosbrevet 4:12 ”Låt ingen se ned på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...