Τι διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με τον γάμο; Ο γάμος είναι μια μόνιμη, δεσμευτική σχέση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Ιησούς) είπε: «Εξαιτίας αυτού ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δυο σε μια σάρκα. Ώστε δεν είναι πλέον δυο, αλλά μια σάρκα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός συνένωσε, ο άνθρωπος ας μην χωρίζει. (Ματθαίος 19: 5 - 6)

Πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι σύζυγοι στις συζύγους τους; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της... Έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες σαν τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη δική του γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του. " (Επιστολή προς Εφεσίους 5: 25 – 28)

Οι σύζυγοι πρέπει να τιμούν τις συζύγους τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι άνδρες παρόμοια συνοικείτε με τις γυναίκες σας με φρόνηση, αποδίδοντας τιμή στο γυναικείο γένος ως σε ασθενέστερο σκεύος και ως σε συγκληρονόμους της χάρης της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας." (Α΄ Επιστολή Πέτρου 3: 7)

Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η σύζυγος στον σύζυγό της; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι γυναίκες υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Κύριο, επειδή ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας (έδωσε τη ζωή του, για να τη φροντίζει και να γίνει ο Σωτήρας της), κι αυτός είναι ο σωτήρας του σώματος. Αλλ’ όπως η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους σε όλα." (Επιστολή προς Εφεσίους 5: 22 – 24)

Αυτό σημαίνει ότι η σύζυγος μόνο πρέπει να έχει αυτή τη συμπεριφορά; Όχι! Ο γάμος απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό και από τους δύο συζύγους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "καθώς ο ένας θα υποτάσσεται στον άλλον με φόβο Θεού." (Επιστολή προς Εφεσίους 5: 21)

Ποια εντολή απαγορεύει τη σωματική ή λεκτική κακοποίηση των συζύγων; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας και μην είστε πικροί με απέναντί τους." (Προς Κολοσσαείς 3:19)

Για έναν επιτυχή γάμο αποκαταστήστε αμέσως τις παρεξηγήσεις. Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: " «Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε.» Ο ήλιος ας μην δύει, ενώ είστε ακόμα στον παροργισμό σας." (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 26)

Βοήθησε στην ανάπτυξη της σχέσης με ενότητα και κατανόηση. Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "…με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον με αγάπη, φροντίζοντας με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διαμέσου του συνδέσμου της ειρήνης." (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 2 - 3)

Πώς πρέπει η κοινωνία να βλέπει το γάμο; Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "Ο γάμος ας είναι τίμιος σε όλα και το συζυγικό κρεβάτι αμόλυντο. Τους πόρνους όμως και τους μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός." (Επιστολή προς Εβραίους 13: 4)

Με ποιες εντολές έχει ο Θεός προφυλάξει τον γάμο; Την έβδομη και τη δέκατη. Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει:. "Μη μοιχεύσεις" και "μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου." (Έξοδος 20: 14, 17)

Ποιος είναι ο μόνος αποδεκτός λόγος που έδωσε ο Ιησούς για ένα διαζύγιο; Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "Εγώ όμως σας λέω ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, εκτός για λόγο πορνείας, την κάνει να διαπράττει μοιχεία. Και όποιος πάρει χωρισμένη γυναίκα, γίνεται μοιχός." (Ματθαίος 5: 32)

Για πόσο καιρό προορίζεται να διαρκεί ο γάμος; Η Αγία Γραφή λέει: "Επειδή η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου του νόμου με τον άνδρα που βρίσκεται στη ζωή. Αν όμως ο άνδρας πεθάνει, απαλλάσσεται από τον νόμο του άνδρα." (Επιστολή προς Ρωμαίους 7: 2)

Ποια οδηγία υπάρχει σχετικά με όποιον πρόκειται να παντρευτεί; Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "Μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Επειδή ποια συμμετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία; Και ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκοτάδι;" (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 6: 14)

Ο ρομαντισμός και το δώρο της σεξουαλικότητας ευλογείται από το Θεό, όταν ασκείται μέσα στους δεσμούς του γάμου. Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "Η πηγή σου ας είναι ευλογημένη. Και ευφραίνου με τη γυναίκα της νιότης σου. Ας είναι σε σένα σαν αξιαγάπητη ελαφίνα και χαριτωμένη δορκάδα. Ας σε ποτίζουν οι μαστοί της σε κάθε καιρό. Ευφραίνου πάντοτε στην αγάπη της." (Παροιμίες 5: 18 – 19)