Home / Subiecte biblice / Căsătorie

Căsătorie

Ce ne învaţă Biblia despre căsătorie? Căsătoria este o asociere, o tovărăşie devotată şi permanentă între un bărbat şi o femeie.

Este scris în Biblie: Matei 19:5-6. “Şi a zis: “Deaceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa şi cei doi vor fi un singur trup.” Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

În ce relaţii trebuie să fie bărbaţii faţă de soţiile lor?

Este scris în Biblie: Efeseni 5: 25-28. “Iar voi, soţilor, daţi dovadă de aceeaşi dragoste faţă de soţiile voastre pe care a manifestat-o şi Cristos faţă de biserica Sa când a murit pentru ea, ca s-o sfinţească şi s-o cureţe, spălând-o prin botez şi prin Cuvântul lui Dumnezeu; pentru ca să Şi-o poată înfăţişa ca biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură sau vreun defect oarecare, ci sfântă şi lipsită de orice cusur. Iată deci cum au soţii datoria să-şi trateze soţiile, iubindu-le ca pe ei înşişi. Căci întrucât soţul şi soţia sunt acum una, soţul nu-şi face decât lui însuşi un serviciu şi pe sine se iubeşte atunci când îşi iubeşte soţia” (NT pe înţelesul tuturor).

Bărbaţii trebuie să-şi onoreze soţiile.

Este scris în Biblie: 1Petru 3:7. “Şi voi, soţilor, trebuie să aveţi grijă de soţiile voastre, fiind atenţi la nevoile lor, acordându-le înţelegerea ce li se cuvine ca vas mai slab, amintindu-vă că şi ele vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, pentru ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” (NT pe înţelesul tuturor).

În ce relaţii trebuie să fie soţiile faţă de soţii lor?

Este scris în Biblie: Efeseni 5:22-24. “Voi, nevestelor, trebuie să vă supuneţi conducerii soţului vostru în acelaşi fel în care vă supuneţi Domnului. Căci soţul o are în grija sa pe soţie tot aşa cum şi Cristos are în grija Sa trupul Său, biserica. (In grija Lui pentru biserică, El Şi-a dat până şi viaţa, ca să-i fie Salvator!) Aşa dar, voi soţiilor trebuie să vă ascultaţi de bună voie soţul în toate lucrurile, întocmai precum ascultă şi biserica de Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).

Oare aceasta înseamnă că soţia trebuie să fie ca o roabă? Nu! Căsătoria îneamnă supunere din partea celor doi parteneri.

Este scris în Biblie: Efeseni 5:21. “Onoraţi-L pe Cristos prin supunerea voastră unul faţă de celălalt” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce sfat interzice abuzul fizic şi verbal în căsătorie?

Este scris în Biblie: Coloseni 3:19. “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele.”

Pentru o căsătorie trainică, neînţelegirile trebuie rezolvate imediat.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:26. “Dacă sunteţi supăraţi, nu comiteţi păcatul de a da în continuare apă la moara supărării voastre. Nu lăsaţi să apună soarele peste mânia voastră - treceţi cât mai curând peste ea” (NT pe înţelesul tuturor).

Relaţiile să se adâncească şi să crească în unire şi bună înţelegere.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:2-3. “Fiţi smeriţi şi blânzi. Aveţi răbdare unii cu alţii, manifestând îngăduinţă faţă de greşelile celuilalt, din pricina iubirii voastre. Străduiţi-vă totdeauna să păstraţi unitatea făurită de Duhul Sfânt şi astfel trăiţi în pace unii cu alţii” (NT pe înţeleul tuturor).

Societatea cum trebuie să privească instituţia căsătoriei?

Este scris în Biblie: Evrei 13:4. “Cinstiţi căsnicia şi jurămintele sale şi fiţi neîntinaţi; căci Dumnezeu îi va pedepsi cu siguranţă pe toţi cei care sunt imorali ori săvârşesc adulter” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu prin ce porunci apără căsătoria? Prin a şaptea şi a zecea.

Este scris în Biblie: Exodul 20:14,17. “Să nu preacurveşti.” “Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.”

Care este singurul motiv acceptabil dat de Isus pentru desfacerea căsătoriei?

Este scris în Biblie: Matei 5:32. “Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.”

Cât timp trebuie să dureze o căsătorie?

Este scris în Biblie: Romani 7:2. “Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei.”

Ce sfat ni se dă cu privire la căsătorie?

Este scris în Biblie: 2Corinteni 6:14. “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?”

Romantismul şi darul sexualităţii sunt binecuvântate de Dumnezeu când se exercită în cadrul căsătoriei.

Este scris în Biblie: Proverbe 5:18-19. “Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!”