Home / Bibel ämnen / Äktenskap

Äktenskap

Vad lär Bibeln om äktenskap? Äktenskap är ett permanent och hängivet partnerskap mellan en man och en kvinna. Bibeln säger i Matteus 19:5-6: ”Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”

Vad skall vara männens inställning till sina fruar? Bibeln säger i Efesierbrevet 5:25-28: ”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den…På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru, älskar sig själv.”

Mannen bör visa sin hustru aktning. Bibeln säger i 1 Petrus brev 3:7 (LB): ”Ni gifta män måste ta väl hand om era hustrur. Tänk på deras bästa inte bara för att de är de svagare. Hedra dem och håll dem högt. Kom ihåg att du och din hustru tillsammans delar Guds välsignelser, och om du inte behandlar henne som du bör, kommer du inte att få svar på dina böner.”

Hur bör hustrun vara mot sin man? Bibeln säger i Efesierbrevet 5:22-24 (LB): ”Ni hustrur måste ställa er under era mäns ledning, på samma sätt som ni ställer er under Herrens. En make har nämligen ansvar för sin hustru på samma sätt som Kristus har ansvar för sin kropp, församlingen. Han gav ju sitt liv i allt, på samma sätt som församlingen lyder Kristus. Därför ska ni hustrur villigt lyda era män i allt, på samma sätt som församlingen lyder Kristus.” (Parallellen är avgörande. Vi lyder Kristus och hans beslut på grund av kvalitén i vem han är, hur han uppträder och visheten i hans råd. Kvalitén i makens uppträdande bör på samma sätt vara avgörande för hustruns villighet att lyda. Kristus väntar ingen blind lydnad av oss.)

Innebär detta att hustrun är den enda som måste ge efter? Nej! Äktenskapet fordrar undergivenhet från båda sidor. Bibeln säger i Efesierbrevet 5:21: ”Underordna er varandra i Kristi fruktan.”

Vilket råd förbjuder fysiska eller verbala övergrepp mot makan? Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:19: ”Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.”

För att få ett framgångsrikt äktenskap bör man besluta sig för att ordna upp alla missförstånd genast. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:26-27 (LB): ”Om ni blir arga, så synda inte genom att ge mer näring åt er ilska. Låt inte oförsonligheten bestå till dess solen går ner. Kom över det fort, för annars får djävulen fotfäste i era hjärtan.”

Låt relationen växa i enhet och förståelse. Bibeln säger i Efesierbrevet 4:2-3 (LB): ”Var ödmjuka och milda. Ha tålamod med varandra och ha överseende med varandras brister. Låt er ledas av den helige Ande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som Anden ger.”

Hur bör samhället se på äktenskapet? Bibeln säger i Hebreerbrevet 13:4. ”Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.”

Genom vilka bud har Gud skyddat äktenskapet? Det sjunde och det tionde. Bibeln säger i 2 Mosebok 20:14, 17: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott…Du skall inte ha begär till din nästas hustru.”

Vilket är det enda giltiga skäl som Jesus gav för att avsluta ett äktenskap? Bibeln säger i Matteus 5:32: ”Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.”

Hur länge är äktenskapet avsett att vara? bibeln säger i romarbrevet 7:2: ”Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.”

Vilken instruktion ges om vem man skall gifta sig med? Bibeln säger i 2 Korintierbrevet 6:14: ”Gå inte i omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?”

Romantik och sexualitetens gåva välsignas av Gud när de utövas inom äktenskapets ram. Bibeln säger i Ordspråksboken 5:18-19 (LB): ”Var glad över din fru, som du som ung gifte dig med! Låt hennes charm och sköna omfamningar tillfredsställa dig. Låt hennes kärlek vara det enda som gör dig upptänd.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.