Home / Bibelemner / Ekteskap

Ekteskap

Hva sier Bibelen om ekteskap? Ekteskap er et varig og forpliktende partnerskap mellom en mann og en kvinne. Det står i Bibelen, Matteus 19,5-6. ”Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.”

Hvordan skal mannen behandle sin kone? Det står i Bibelen, Efeserne 5,25-28. ”Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den for å hellige den og rense den med badet i vann i kraft av et ord. Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine hustruer som sitt eget legeme. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.”

Ektemannen skal respektere sin kone. Det står i Bibelen, 1. Peter 3,7. ”Og nå, dere ektemenn: vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.”

Hvordan skal kvinnen være mot sin mann? Det står i Bibelen, Efeserne 5,22-23. ”De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme.”

Betyr dette at mannen får være en slags enerådende hersker i hjemmet? Nei. Ekteskapet krever at begge parter viser forståelse for hverandre og tar hensyn til hverandres ønsker og behov. Det står i Bibelen, Efeserne 5,21. ”Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus!”

Hva sier Bibelen om verbal og fysisk mishandling eller vold mot ektefellen? Det står i Bibelen, Kolosserne 3,19. ”Dere menn skal elske deres hustruer og ikke være harde mot dem.”

For å sikre et godt ekteskap, forsøk å løse alle misforståelser med en gang. Det står i Bibelen, Efeserne 4,26. ”Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.”

La kjærlighetsforholdet fortsette å vokse gjennom enhet og forståelse. Det står i Bibelen, Efeserne 4,2-3. ”Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.”

Hvordan skal samfunnet rundt forholde seg til ekteskap? Det står i Bibelen, Hebreerne 13,4. ”Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.”

I hvilke av De ti bud sikrer Gud ekteskapet? I det syvende og det tiende. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,14.17. ”Du skal ikke bryte ekteskapet,” og ”Du skal ikke begjære din nestes hustru.”

Hvilken akseptable grunn til skillsmisse nevner Jesus? Det står i Bibelen, Matteus 5,32. ”Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.”

Hvor lenge er det meningen at ekteskapet skal vare? Det står i Bibelen, Romerne 7,2. ”En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne.”

Hvilket råd gis til dem som skal velge partner for livet? Det står i Bibelen, 2. Korinterne 6,14. ”Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket?”

Gud gir sin velsignelse til romantikk og seksualitetens gave når dette utøves innenfor ekteskapets rammer. Det står i Bibelen, Ordspråkene 5,18-19. ”Da skal din kilde være velsignet. Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg!”