Ποια υπενθύμιση μας δίνεται για το δανεισμό των χρημάτων; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς· κι αυτός που δανείζεται, είναι δούλος του δανειστή." (Παροιμίες 22: 7)

Να είσαι προσεκτικός πριν μπεις εγγυητής υπέρ τρίτων σε δάνεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην είσαι από εκείνους που δίνουν το χέρι, από εκείνους που εγγυώνται για χρέη. Αν δεν έχεις από πού να πληρώσεις, γιατί να πάρουν το κρεβάτι σου από κάτω σου;" (Παροιμίες 22: 26 – 27)

Τι μας λέει η Γραφή για την εξόφληση των δανείων; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αποδώστε λοιπόν σε όλους εκείνα που οφείλετε: σε όποιον οφείλετε τον φόρο, τον φόρο. Σε όποιον οφείλετε τον δασμό, τον δασμό. Σε όποιον οφείλετε τον φόβο, τον φόβο. Σε όποιον οφείλετε την τιμή, την τιμή. Σε κανέναν μην οφείλετε τίποτε, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· επειδή εκείνος που αγαπάει τον άλλον, εκπληρώνει τον νόμο." (Επιστολή προς Ρωμαίους 13: 7 – 8)