Home / Subiecte biblice / Împrumuturi

Împrumuturi

Ce ni se spune despre împrumutul banilor?

Este scris în Biblie: Proverbe 22:7. “Bogatul stăpâneşte peste cei săraci şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce-i dă cu împrumut.”

Ai grijă când contra-semnezi pentru împrumut.

Este scris în Biblie: Proverbe 22:26-27. “Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi se ia patul de sub tine?”

Ce spune Scriptura despre achitarea împrumuturilor?

Este scris în Biblie: Romani 13:7-8. “Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.”