Home / Bibelemner / Lån

Lån

Hvilken påminnelse gir Bibelen når det gjelder å låne penger? Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,7. ”Rikmenn rår over fattige, den som låner, må trelle for den som gir lån.”

Vær forsiktig med å underskrive lån. Det står i Bibelen, Ordspråkene 22,26-27. ”Vær ikke blant dem som gir håndslag og borger for folk som har gjeld. Når du ikke har noe å betale med, hvorfor skal da sengen tas bort under deg?”

Hva sier Skriften om tilbakebetaling av lån? Det står i Bibelen, Romerne 13,7-8. ”Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.”