Διδασκαλία

Χρησιμοποίησε όλες τις εμπειρίες της ζωής σου, για να διδάξεις στα παιδιά σου τους κανόνες του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Θα τα (τα λόγια του Θεού) διδάσκεις με επιμέλεια στα παιδιά σου· και θα μιλάς γι’ αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στον δρόμο, και όταν πλαγιάζεις, και όταν σηκώνεσαι.” (Δευτερονόμιο 6:7)

Συνεχώς να διδάσκεις την αλήθεια, επειδή τείνει να εξαφανιστεί από γενιά σε γενιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Κι ακόμα, ολόκληρη η γενεά εκείνη προστέθηκαν στους πατέρες τους· και σηκώθηκε μια άλλη γενεά ύστερα απ’ αυτούς, που δεν γνώρισε τον Κύριο ούτε τα έργα που έκανε για τον Ισραήλ.” (Κριτές 2:10)

Η διδασκαλία είναι αποτελεσματική, όταν ακολουθεί υπακοή από τους μαθητές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Καθένας, λοιπόν, που ακούει τα λόγια μου αυτά, και τα πράττει, θα τον εξομοιώσω με έναν φρόνιμο άνθρωπο, που οικοδόμησε το σπίτι του επάνω στην πέτρα.” (Ματθαίον 7:24)