Home / Bibelemner / Lærergjerning

Lærergjerning

Gjør bruk av all din livserfaring til å lære dine barn om Gud. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 6,7. ”Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.”

Lær andre om sannheten – det skal bare en generasjon til for å glemme den. Det står i Bibelen, Dommerne 2,10. ”Snart gikk hele dette slektleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel.”

Hjelp andre til å følge sannheten. Det står i Bibelen, Matteus 7,24. ”Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”