Home / Bibel ämnen / Undervisning

Undervisning

Använd varje livserfarenhet till att undervisa dina barn (och dig själv) om Guds vägar. Bibeln säger i 5 Mosebok 6:6-7: ”Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen när du lägger dig och när du stiger upp.”

Fortsätt att undervisa om det som är sant för detta är alltid bara en generation borta från utplåning. Bibeln säger i Domarboken 2:10: ”När också hela det släktet hade samlats till sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem, ett som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel.”

Undervisningen blir effektiv när man tillämpar den. Bibeln säger i Matteus 7:24: ”Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...