Εγωισμός

Ο εγωισμός είναι τελικά αυτοκαταστροφικός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως στην ψυχή του;" (Μάρκος 8: 36 – 37)

Ο εγωισμός είναι η βασική αιτία των περισσότερων προβλημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ζητάτε και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακή πρόθεση, για να δαπανήσετε στις ηδονές σας." (Επιστολή Ιακώβου 4: 3)

Υπάρχει μια θεραπεία για τον εγωισμό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μαζί με τον Χριστό έχω συσταυρωθεί. Ζω δε όχι πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα σε μένα. Σε ό,τι όμως τώρα ζω μέσα στη σάρκα, ζω με την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου." (Επιστολή προς Γαλάτας 2: 20)