Egoism

Egoismul este distrugere de sine.

Este scris în Biblie: Marcu 8:36-37. “Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?”

Egoismul este centrul problemelor între oameni.

Este scris în Biblie: Iacov 4:3. “Dar şi când cereţi, tot nu primiţi, fiindcă scopul vostru e total greşit – nu doriţi decât ceea ce vă va satisface pe voi” (NT pe înţelesul tuturor).

Există un remediu pentru egoism.

Este scris în Biblie: Galateni 2:20. “ Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc…dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.”