Home / Bibel ämnen / Själviskhet

Själviskhet

Själviskhet är till slut självdestruktiv. Bibeln säger i Markusevangeliet 8:36-37   Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?”

Själviskhet är grundorsaken till de flesta problem mellan människor. Bibeln säger i Jakobsbrevet 4:3   Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

Det finns ett botemedel för själviskhet. Bibeln säger i Galaterbrevet 2:19-20   Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.