Home / Bibelemner / Egoisme

Egoisme

Egoisme kan ødelegge alt for deg. Det står i Bibelen, Markus 8,36-37. ”Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?”

Det er egoisme som skaper de fleste mellommenneskelige problemer. Det står i Bibelen, Jakob 4,3. ”Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt; dere vil sløse det bort i nytelser.”

Det finnes en løsning på egoisme i ens liv. Det står i Bibelen, Galaterne 2,20. ”Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.”