Εμφάνιση

Μην κρίνεις τους άλλους από την εμφάνιση. Να θυμάσαι ότι ο Θεός βλέπει πέρα από αυτήν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ: Μην επιβλέψεις στο πρόσωπό του ή το ύψος του αναστήματός του, επειδή τον αποδοκίμασα· δεδομένου ότι ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος· επειδή, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά." (Α΄ Σαμουήλ 16:7.)

Η μαρτυρία μας συνδέεται με την εμφάνισή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το ίδιο και οι γυναίκες, με ενδυμασία σεμνή, να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη, όχι με πλέγματα ή χρυσάφι ή μαργαριτάρια ή πολυτελή ενδυμασία· αλλά, με έργα αγαθά (αυτό που ταιριάζει σε γυναίκες, οι οποίες δημόσια φανερώνουν θεοσέβεια)." (Προς Τιμόθεον Α΄ 2:9-10.) Η Α΄ Επιστολή Πέτρου 3:3-4, αναφέρει, "Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή της ένδυσης των ιματίων, αλλ’ ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο."