Home / Subiecte biblice / Înfăţişare

Înfăţişare

Nu judeca pe alţii după înfăţişare. Adu-ţi aminte că Dumnezeu nu se uită la aceasta. Este scris în Biblie: 1 Samuel 16:7. "Şi Domnul a zis lui Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceeace izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă."

Mărturisirea credinţei noastre este legată de înfăţişarea noastră. Este scris în Biblie: 1Timotei 2:9-10. "Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase." 1Petru 3:3-4. "Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu."