Εντυπώσεις

Οι εξωτερικές εντυπώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ: Μην επιβλέψεις στο πρόσωπό του ή στο ύψος του αναστήματός του, επειδή τον αποδοκίμασα. Δεδομένου ότι ο Κύριος δεν βλέπει, όπως βλέπει ο άνθρωπος, επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά." (Α΄ Σαμουήλ 16: 7)

Οι εντυπώσεις που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δεν ξεγελούν τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και (ο Ιησούς) τους είπε: Εσείς είστε που δικαιώνετε τον εαυτό σας μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές σας, επειδή εκείνο που είναι υψηλό ανάμεσα στους ανθρώπους είναι βδέλυγμα μπροστά στον Θεό." (Λουκάς 16: 15)