Home / Bibel ämnen / Intryck

Intryck

Yttre intryck kan vara missvisande. Bibeln säger i 1 Samuelsboken 16:7” Men Herren sade till Samuel: ”Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt – honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.”

Gud låter sig inte luras av hyckleri. Bibeln säger i Lukasevangeliet 16:15 ”Då sade han till dem: ”Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...