Ενότητα

Η ενότητα θα πρέπει να είναι ένα διακριτικό χαρακτηριστικό των Χριστιανών. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Αν, λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγοριά εν Χριστώ ή κάποια παραίνεση αγάπης ή κάποια κοινωνία τού Πνεύματος ή κάποια σπλάχνα και οικτιρμοί, κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το ίδιο, έχοντας την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι, και ομόφρονες.” (Φιλιππησίους 2:1,2)

Ο Ιησούς προσευχήθηκε να είναι ο λαός Του ενωμένος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Και δεν είμαι (ο Ιησούς) πλέον μέσα στον κόσμο, αλλ΄ αυτοί (οι μαθητές του) είναι μέσα στον κόσμο, κι εγώ έρχομαι σε σένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους στο όνομά σου, αυτούς που μου έδωσες, για να είναι ένα, όπως εμείς.” (Ιωάννην 17:11)