Unitate

Unitatea trebuie să fie un semn distinct între creştini.

Este scris în Biblie: Filipeni 2:1-2. “Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste un suflet şi un gînd.”

Isus S-a rugat ca urmaşii Săi să fie uniţi.

Este scris în Biblie: Ioan 17:11. “Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.”