Home / Bibel ämnen / Enhet

Enhet

Enhet bör känneteckna de kristna. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:1-3” Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga.”

Jesus bad att hans folk skulle vara enade. Bibeln säger i Johannesevangeliet 17:11 ”Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...