Home / Bibelemner / Enhet

Enhet

Kristne skal være kjent for enhet og harmoni. Det står i Bibelen, Filipperne 2,1-5. ”Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen: Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus!”

Jesus ba en bønn om at hans folk måtte leve i fred med hverandre og vise enhet. Det står i Bibelen, Johannes 17,11. ”Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett.”