Ευγένεια

Όταν δείχνουμε ανιδιοτελή ευγένεια, μιμούμαστε τον χαρακτήρα του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε σε καμιά απολαβή. Και ο μισθός σας θα είναι μεγάλος και θα είστε Υιοί του Υψίστου, επειδή αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς." (Λουκάς 6: 35)

Η γνήσια ευγένεια είναι η ανταπόκρισή μας στην αγάπη του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν. Ευλογείτε και μην καταριέστε. Χαίρεστε με αυτούς που χαίρονται και κλαίτε με αυτούς που κλαίνε." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 14 – 15)

Η ευγένεια είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 3:12)