Home / Subiecte biblice / Amabilitate

Amabilitate

Când arătăm bunătate nemeritată faţă de alţii, imităm caracterul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Luca 6:35. “Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.”

Adevărata bunătate este răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Romani 12:14. “Dacă se poartă cineva urât cu voi, fiindcă sunteţi creştini, nu-l blestemaţi, ci rugaţi-vă ca Dumnezeu să-l binecuvinteze”(NT pe înţelesul tuturor).

Bunătatea este una din caracteristicile poporului lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Coloseni 3:12. “Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.”