Home / Bibel ämnen / Vänlighet

Vänlighet

Att visa vänlighet mot alla efterliknar Guds karaktär. Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:35 Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda.

Äkta vänlighet är vårt gensvar på Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 12:14-15 Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter.

Vänlighet borde vara ett kännetecken på Guds folk. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:12   Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...