Home / Bibelemner / Vennlighet

Vennlighet

Når vi er gode mot andre selv når de ikke fortjener det, oppfører vi oss som Gud. Det står i Bibelen, Lukas 6,35. ”Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.”

Når vi selv får oppleve Guds kjærlighet i vårt liv, må vi også vise ekte godhet mot andre. Det står i Bibelen, Romerne 12,14.15. ”Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter.”

Godhet og vennlighet skal kjennetegne Guds folk. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,12. ”Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt.”