Πώς περιμένει ο Θεός να συμπεριφερόμαστε στους εχθρούς μας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά σε σας που ακούτε, λέω: Αγαπάτε τους εχθρούς σας· αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν· ευλογείτε εκείνους, που σας καταρώνται και προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν. Σ’ εκείνον που σε χτυπάει επάνω στο ένα σαγόνι, πρόσφερέ του και το άλλο, και από εκείνον που αφαιρεί το ιμάτιό σου, μην εμποδίσεις και τον χιτώνα. Σε καθέναν που ζητάει από σένα, δίνε· και από εκείνον που αφαιρεί τα δικά σου, μην απαιτείς. Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε σας, κάντε κι εσείς τα ίδια σ’ αυτούς. Κι αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, ποια χάρη οφείλεται σ’ εσάς; Επειδή και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Κι αν αγαθοποιείτε εκείνους που σας αγαθοποιούν, ποια χάρη οφείλεται σ’ εσάς; Επειδή και οι αμαρτωλοί κάνουν το ίδιο. Κι αν δανείζετε σ’ εκείνους, από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε ξανά, ποια χάρη οφείλεται σ’ εσάς; Επειδή και οι αμαρτωλοί δανείζουν σε αμαρτωλούς, για να πάρουν πάλι τα ίσια. Πλην, αγαπάτε τους εχθρούς σας, και αγαθοποιείτε και δανείζετε, χωρίς να ελπίζετε σε καμία απολαβή· και ο μισθός σας θα είναι μεγάλος και θα είστε γιοι του Υψίστου· επειδή αυτός είναι αγαθός προς τους αχάριστους και πονηρούς. Γίνεστε, λοιπόν, σπλαχνικοί, όπως και ο Πατέρας σας είναι σπλαχνικός." (Λουκάς 6:27 – 36)

Πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε έναν εχθρό με σεβασμό. Η Αγία Γραφή αναφέρει:. "Έλα σε ειρήνη με τον αντίδικό σου γρήγορα, ενόσω είσαι μαζί του καθ’ οδόν· μήπως και ο αντίδικος σε παραδώσει στον κριτή, και ο κριτής στον υπηρέτη, και ριχτείς σε φυλακή." (Ματθαίος 5:25)

Να μην χαίρεσαι, όταν ο εχθρός σου έχει προβλήματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Στην πτώση του εχθρού σου μην χαρείς και στο γλίστρημά του, ας μην ευφραίνεται η καρδιά σου· μήπως κάποτε ο Κύριος δει, κι αυτό φανεί κακό στα μάτια του και μεταστρέψει τον θυμό του απ’ αυτόν." (Παροιμίες 24:17 – 18)

Τι σημαίνει "θα επισωρεύσεις κάρβουνα φωτιάς"; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν, λοιπόν, ο εχθρός σου πεινάει, δίνε του να φάει· αν διψάει, δίνε του να πιει· επειδή κάνοντας αυτό, θα επισωρεύσεις κάρβουνα φωτιάς επάνω στο κεφάλι του." (Προς Ρωμαίους 12: 20)

Ο Θεός μου υπόσχεται προστασία από τους εχθρούς μου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "(Ο Θεός) ο οποίος με ελευθερώνει από τους εχθρούς μου. Ναι, με υψώνεις επάνω από εκείνους που επαναστατούν ενάντια σε μένα· με ελευθέρωσες από άδικον άνδρα. (Ψαλμός 18: 48)