Home / Bibel ämnen / Fiender

Fiender

Hur förväntar sig Gud att vi behandlar våra fiender? Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:27-36”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.”

Gör upp med din motpart så snart som möjligt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:25 Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.

Gläd dig inte åt din fiendes fall. Bibeln säger i Ordspråksboken 24:17-18  Gläd dig inte åt din fiendes fall, jubla inte när han störtar omkull. Det kan väcka Herrens misshag så att han vänder sin vrede från honom.

Hjälp din fiende! Bibeln säger i Romarbrevet 12:20-21  Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Gud lovar oss skydd från våra fiender. Bibeln säger i Psalm 18:49  Du låter mig undslippa fienden, du rycker mig undan angriparen och räddar mig från våldsmän.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...