Home / Bibelemner / Fiender

Fiender

Hvordan sier Gud vi skal behandle våre fiender? Det står i Bibelen, Lukas 6,27-36. ”Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så by også det andre fram. Om en tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv syndere elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal dere få stor lønn og være Den Høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.”

Ikke la konflikter fortsette i det uendelige. Det står i Bibelen, Matteus 5,25. ”Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel.”

Ikke fryd deg over at dine fiender får problemer. Det står i Bibelen, Ordspråkene 24,17-18. ”Gled deg ikke når din fiende faller, du skal ikke juble når han stuper, for at Herren ikke skal se det med misbehag og vende sin vrede fra ham.”

Hvordan kan man samle ”glødende kull på hodet” til fiendene sine? Det står i Bibelen, Romerne 12,20. ”Men det står også: er din uvenn sulten, så la ham få mat, er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.”

Gud lover å beskytte oss fra våre fiender. Det står i Bibelen, Salmene 18,49. ”Han frir meg fra mine fiender, ja, løfter meg høyt over motstanderne og berger meg fra voldsmenn.”