Θεμέλια

Τι αποτελεί ένα αξιόπιστο θεμέλιο για τη ζωή; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καθένας που έρχεται σε μένα, κι ακούει τα λόγια μου, και τα κάνει, θα δείξω με ποιον είναι όμοιος· είναι όμοιος με άνθρωπον, που κτίζει ένα σπίτι, ο οποίος έσκαψε και βάθυνε, και έβαλε θεμέλιο επάνω στην πέτρα...Όποιος, όμως, ακούσει και δεν κάνει, είναι όμοιος με άνθρωπο που έκτισε το σπίτι επάνω στη γη χωρίς θεμέλιο· επάνω στο οποίο προσέπεσε ο ποταμός κι αμέσως κατέρρευσε και η κατάρρευση εκείνου του σπιτιού υπήρξε μεγάλη." (Λουκάς 6: 46-49)

Ο Ιησούς Χριστός πρέπει να είναι το θεμέλιό μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να βάλει κανένας, παρά εκείνο που έχει τεθεί, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 3: 11)