Home / Bibel ämnen / Grunden

Grunden

Hur läggs en god grund för livet? Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:49  Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.”

Jesus Kristus skall vara vår grund. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 3:11  Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.