Home / Bibelemner / Livsgrunnlag

Livsgrunnlag

Hva er det som utgjør et trygt grunnlag for livet? Det står i Bibelen, Lukas 6,49. ”Men den som hører og ingen ting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakke, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen.”

Jesus Kristus er det beste grunnlaget for livet. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 3,11. ”Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.”