Temelie

Ce face ca o temelie să fie adevărata temelie pentru viaţă?

Este scris în Biblie: Luca 6:49. “Dar cine aude (cuvintele Mele) şi nu face, se aseamănă cu un om, care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şivoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”

Isus Hristos trebuie să fie temelia noastră.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 3:11. “Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos.”