Θεραπεία

Η θεραπεία της σωματικής και πνευματικής ασθένειας είναι ένα σημαντικό μέρος της επίγειας δράσης του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Ιησούς περιερχόταν ολόκληρη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε ασθένεια ανάμεσα στον λαό." (Ματθαίος 4: 23)

Η σωματική θεραπεία δεν είναι το σημαντικότερο δώρο που μπορεί να δώσει ο Θεός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και να, έφεραν σε αυτόν παράλυτο, ξαπλωμένον επάνω σε ένα κρεβάτι και ο Ιησούς βλέποντάς την πίστη τους είπε στον παράλυτο: Έχε θάρρος παιδί μου· συγχωρεμένες είναι σε εσένα οι αμαρτίες σου." (Ματθαίος 9: 2)

Η σωματική θεραπεία συμβαίνει, επειδή ο Θεός θέλει να μας θεραπεύσει και πνευματικά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά για να γνωρίσετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία πάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες, (τότε, λέει στον παράλυτο): Αφού εγερθείς, σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου." (Ματθαίος 9: 6)

Η πνευματική θεραπεία πραγματοποιείται χάρη στο θάνατο του Χριστού για τις αμαρτίες μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας, ενώ εμείς τον θεωρήσαμε τραυματισμένον, πληγωμένον από το Θεό και ταλαιπωρημένον. Αυτός όμως τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας· η τιμωρία, που έφερε τη δική μας ειρήνη, ήταν πάνω σ’ αυτόν· και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς." (Ησαΐας 53: 4 – 5)

Τα θαύματα θεραπείας επικύρωσαν τη διακονία της πρόωρης εκκλησίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Συγκεντρωνόταν δε και ένα πλήθος από τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς κι εκείνους που ενοχλούνταν από ακάθαρτα πνεύματα· οι οποίοι όλοι θεραπεύονταν." (Πράξεις 5: 16)

Ενώ τα θαύματα είναι ένα σημάδι της δράσης του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός, γιατί ο Σατανάς μπορεί επίσης να κάνει θαύματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…επειδή είναι πνεύματα δαιμόνων, που εκτελούν σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλιάδες της γης και ολόκληρης της οικουμένης, για να τους συγκεντρώσουν στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας, του Θεού του Παντοκράτορα." (Αποκάλυψη 16: 14)

Το γεγονός ότι συνέβη ένα θαύμα σε κάποιον δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να έχει πλέον προσωπική πίστη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες· μακάριοι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Και πολλά άλλα θαύματα έκανε ο Ιησούς μπροστά στους μαθητές του, που δεν είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο. Τούτα όμως γράφτηκαν, για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά του." (Ιωάννης 20: 29 – 31)

Η υπακοή στις εντολές του Θεού φέρνει τη θεραπεία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστό στα μάτια του και δώσεις ακρόαση στις εντολές του και φυλάξεις όλα τα προστάγματά του, δεν θα φέρω πάνω σου καμιά από τις αρρώστιες, που έφερα ενάντια στους Αιγυπτίους· επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, που σε θεραπεύω." (Έξοδος 15: 26)

Ο Θεός μπορεί να παρέχει τη θεραπεία και για τις θανατηφόρες ασθένειες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αποστέλλει τον λόγο του και τους γιατρεύει και τους ελευθερώνει από τη φθορά τους." (Ψαλμός 107: 20)

Η προσευχή της πίστης, που συμβολίζεται με την χρίση ελαίου, φέρνει θεραπεία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβύτερους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή με πίστη θα σώσει αυτόν που πάσχει και ο Κύριος θα τον εγείρει· και αμαρτίες αν έπραξε, θα του συγχωρηθούν." (Επιστολή Ιακώβου 5: 14 – 15)