Home / Bibelemner / Helbredelse

Helbredelse

Noe av det viktigste Kristus gjør for oss er å helbrede oss, både fysisk og psykisk. Det står i Bibelen, Matteus 4,23. ”Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.”

Den viktigste gaven Gud kan gi et menneske er ikke fysisk helbredelse. Det står i Bibelen, Matteus 9,2. ”Der bar de til ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. ”Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt”.”

Fysisk helbredelse skjer fordi Gud også ønsker å helbrede oss åndelig. Det står i Bibelen, Matteus 9,6. ”Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder” – og nå sier han til den lamme: ”Stå opp, ta båren og gå hjem!””

Åndelig helbredelse får vi ved at Kristus døde for våre synder og overtredelser. Det står i Bibelen, Jesaja 53,4-5. ”Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.”

I den første menigheten var helbredelsesmirakler med på å legitimere menighetens arbeid og eksistens. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,16. ”Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet.”

Mirakler er riktignok typisk for Guds verk, men man må samtidig være på vakt, for Satan kan også utføre mirakler. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 16,14. ”Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.”

Mirakler kan aldri erstatte behovet for å ha en personlig tro. Det står i Bibelen, Johannes 20,29-31. ”Jesus sier til ham: ”Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.” Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.”

Etterlevelse av Guds veiledning bringer helbredelse i seg selv. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 15,26. ”Han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege.”

Gud er i stand til å helbrede dødelige sykdommer. Det står i Bibelen, Salmene 107,20. ”Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem fra graven.”

Troens bønn, som symboliseres med oljesalving, bringer helbredelse. Det står i Bibelen, Jakob 5,14-15. ”Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.”