Home / Subiecte biblice / Vindecare

Vindecare

Vindecarea bolilor fizice şi spirituale este o parte importantă a lucrării lui Hristos.

Este scris în Biblie: Matei 4:23. “Isus cutreiera întreaga Galilee, învăţându-i pe oameni in sinagogile evreeşti, predicând pretutindeni vestea bună despre împărăţia cerurilor. Şi vindeca tot felul de boli şi suferinţe.” (NT pe înţelesul tuturor).

Vindecarea fizică nu este cel mai important dar pe care-l dă Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Matei 9:2. “Nu după mult timp, nişte oameni I-au adus un băiat paralitic, pe o rogojină. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis băiatului bolnav: “Fruntea sus, fiule! Ţi-am iertat păcatele!” (NT pe înţelesul tuturor).

Vindecarea fizică are loc deoarece Dumnezeu doreşte vindecarea noastră spirituală.

Este scris în Biblie: Matei 9:6. “Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, - “Scoală-te”, a zis El slăbănogului, “ridică-ţi patul şi du-te acasă.”

Vindecarea spirituală este adusă prin moartea lui Hristos pentru păcatele noastre.

Este scris în Biblie: Isaia 53:4-5. “Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

Minunile de vindecare adevereau lucrarea Bisericii primare.

Este scris în Biblie: Fapte 5:16. “Veneau foarte mulţi şi din suburbiile Ierusalimului, aducându-şi bolnavii din familie şi pe cei posedaţi de demoni; şi toţi până la unul, erau vindecaţi (NT pe înţelesul tuturor).

În timp ce minunile sunt un semn al lucrării lui Dumnezeu, trebuie să fim în alertă, căci Satana deasemenea poate face minuni.

Este scris în Biblie: Apocalips 16:14. “Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.”

Minunea niciodată nu dă la oparte necesitatea credinţei personale.

Este scris în Biblie: Ioan 20:29-31. “Atunci Isus îi spuse: “Tu crezi fiindcă M-ai văzut, dar mai binecuvântaţi sunt aceia care nu M-au văzut şi totuşi cred.” Ucenicii lui Isus au asistat la multe alte minuni, pe lângă cele scrise în cartea aceasta, dar cele de faţă au fost consemnate pentru ca voi să credeţi că El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând în El, să aveţi Viaţa” (NT pe înţelesul tuturor).

Ascultarea de instrucţiunile lui Dumnezeu aduce vindecare.

Este scris în Biblie: Exodul 15:26. “El a zis: “Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate Legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

Dumnezeu poate vindeca boli mortale.

Este scris în Biblie: Psalm 107:20. “A trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă.”

Rugăciunea credinţei, simbolizată prin ungerea cu ulei, aduce vindecare.

Este scris în Biblie: Iacov 5:14-15. “Este cineva bolnav? Să cheme fruntaşii bisericii şi aceştia să se roage cu mâinile asupra lui şi să-l ungă cu untdelemn, implorându-L pe Domnul să-l vindece. Şi rugăciunea lor, dacă a fost făcută cu credinţă, îl va vindeca, iar dacă boala i s-a tras de la un păcat, Domnul îl va ierta” (NT pe înţelesul tuturor).