Home / Bibel ämnen / Helande

Helande

Att hela både fysisk och andlig sjukdom är en viktig del av Kristi verksamhet. Bibeln säger i Matteusevangeliet 4:23  Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.

Fysiskt helande är inte den viktigaste gåvan Gud kan ge. Bibeln säger i Matteusevangeliet 9:2  Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.”

Gud vill hela oss både fysiskt och andligt. Bibeln säger i Matteusevangeliet 9:6  Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder” – och nu talade han till den lame – ”stig upp, ta din bår och gå hem.”

Andligt helande är möjligt genom Kristi död för våra synder. Bibeln säger i Jesaja 53:4-5  Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

Helande och under var en viktig del i den tidiga kyrkans verksamhet. Bibeln säger i Apostlagärningarna 5:16  Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.

Även om underverk kan vara ett tecken på Guds verksamhet, behöver man vara vaksam, för Satan kan också utföra underverk. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 16:14  De är demonandar och kan göra tecken, och de gick ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, allhärskarens, stora dag.

Underverk ersätter aldrig behovet av en personlig tro. Bibeln säger i Johannesevangeliet 20:29-31  Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Att lyda Guds råd kan ge helande. Bibeln säger i 2 Moseboken 15:26  Han sade: ”Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då skall jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig.”

Gud kan bota dödliga sjukdomar. Bibeln säger i Psalm 107:20  Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven.”

Trons bön, som symboliseras av att man smörjer med olja, kan ge helande. Bibeln säger i Jakobsbrevet 5:14-15  Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.