Ο Θεός έχει υποσχεθεί ένα τέλος στα δάκρυα, το θάνατο, τη θλίψη, το κλάμα και τον πόνο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν." (Αποκάλυψη 21: 4)
Ο ουρανός θα είναι ένα μέρος αιώνιας χαράς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό· και αιώνια ευφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους· θα απολαύσουν αγαλλίαση και ευφροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν." (Ησαΐας 35: 10)

Η θλίψη δεν διαρκεί για πάντα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…την εσπέρα μπορεί να συγκατοικήσει κλαυθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλλίαση." (Ψαλμός 30: 5)

Ο Θεός θα μας παρηγορήσει στη θλίψη μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γιατρεύει τους συντριμμένους στην καρδιά και δένει τις πληγές τους." (Ψαλμός 147: 3)

Ο Ιησούς υποσχέθηκε τον Παράκλητο (βοηθό). Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα." (Ιωάννης 14: 15 - 16)

Δέξου την υπόσχεση της ειρήνης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ειρήνη αφήνω σε σας, ειρήνη τη δική μου δίνω σε σας· όχι όπως δίνει ο κόσμος σας δίνω εγώ. Ας μην ταράζεται η καρδιά σας ούτε να δειλιάζει." (Ιωάννης 14: 27)

Η ελπίδα στη μελλοντική ανάσταση προσφέρει ανακούφιση στη θλίψη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θέλω μάλιστα να αγνοείτε, αδελφοί, για όσους έχουν κοιμηθεί, για να μην λυπάστε, όπως και οι υπόλοιποι, που δεν έχουν ελπίδα. Επειδή, αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού, θα τους φέρει μαζί του. Επειδή σας λέμε τούτο διαμέσου του λόγου του Κυρίου ότι εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· έπειτα εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους με σύννεφα." (Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4: 13 - 17)

Οι νεκροί θα ζήσουν πάλι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μη θαυμάζετε γι’ αυτό, επειδή έρχεται ώρα, κατά την οποία όλοι εκείνοι που είναι μέσα στα μνήματα, θα ακούσουν τη φωνή του· και θα βγουν έξω εκείνοι που έπραξαν τα αγαθά, σε ανάσταση ζωής· εκείνοι δε που έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης." (Ιωάννης 5: 28 - 29)