Home / Bibelemner / Sorg

Sorg

Gud har lovet at tårene, døden, sorgen, gråten og smerten skal en gang ta slutt. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,4. ”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.”

Himmelen vil være et gledens sted, i alle evighet. Det står i Bibelen, Jesaja 35,10. ”De som Herren har løst ut, vender nå tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede skal møte dem, sorg og sukk må rømme.”

Sorgen skal ikke vare evig. Det står i Bibelen, Salmene 30,6. ”Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang.”

Gud ønsker å ta bort din sorg. Det står i Bibelen, Salmene 147,3. ”Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder deres verkende sår.”

Jesus lovet at han skulle sende en som ville trøste oss. Det står i Bibelen, Johannes 14,16.17. ”Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd.”

Ta imot Jesu løfte om fred. Det står i Bibelen, Johannes 14,27. ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.”

Håpet om en fremtidig oppstandelse fra døden gir trøst ved stort savn. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,13-17. ”Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.”

De som er døde skal bli levende igjen. Det står i Bibelen, Johannes 5,28-29. ”Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.”