Durere

Dumnezeu a promis un sfârşit pentru lacrimi, moarte, întristare, ţipăt şi durere.

Este scris în Biblie: Apocalips 21:4. "El le va şterge toate lacrimile din ochi şi nu va mai fi moarte, nici întristare, nici plâns, nici durere. Toate acestea vor fi duse pe veci!" (NT pe înţelesul tuturor)

Cerul va fi un loc de bucurie în vecie.

Este scris în Biblie: Isaia 35:10. "Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!"

Durerea nu va dura veşnic.

Este scris în Biblie: Psalmul 30:5. "Căci mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia."

Dumnezeu va vindeca durerea ta.

Este scris în Biblie: Psalmul 147:3. “(Domnul) tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.”

Isus a promis un Mângâietor.

Este scris în Biblie: Ioan 14:15-16. "Dacă Mă iubiţi,veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac."

Acceptă promisiunea păcii.

Este scris în Biblie: Ioan 14:27. "Vă las ca un dar: pacea minţii şi a inimii. Şi pacea pe care o dau Eu nu este instabilă ca pacea pe care o dă lumea. Deci nu vă tulburaţi şi nu vă temeţi" (NT pe înţelesul tuturor).

Speranţa în învierea viitoare ne aduce mângâiere în dureri.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 4:13-17. "Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care

n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

Cei care au murit vor trăi iarăşi.

Este scris în Biblie: Ioan 5:28-29. “Nu vă miraţi atâta. Căci vine într-adevăr vremea când toţi morţii din mormintele lor vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu, şi vor învia apoi – cei care au făcut bine pentru viaţa veşnică, iar cei care au persistat în rău, pentru judecat㔠(NT pe înţelesul tuturor).