Sorg

Gud har lovat att göra slut på tårar, död, sorg, gråt och smärta. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:4   och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Himlen kommer att vara en plats med evig glädje. Bibeln säger i Jesaja 35:10   de som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.

Sorg varar inte för evigt. Bibeln säger i Psalm 30:6  ...Om kvällen är gråten min gäst men om morgonen jublet.

Gud helar din sorg. Bibeln säger i Psalm 147:3   Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Jesus gav löfte om en hjälpare. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:16   Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid:

Acceptera och ta emot löftet om Guds frid. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:27   Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Hoppet om en uppståndelse ger oss tröst i sorgen. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet     4:13-18   Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.

De döda skall leva igen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 5:28-29   Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.