Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσότερο για το τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Κύριος είπε στον Σαμουήλ: Μην επιβλέψεις στο πρόσωπό του ή στο ύψος του αναστήματός του, επειδή τον αποδοκίμασα. Δεδομένου ότι ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος όμως βλέπει την καρδιά." (Σαμουήλ Α΄ 16: 7)

Η καρδιά μας χρειάζεται να καθαρισθεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει, "Κτίσε μέσα μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά κι ένα ευθύ πνεύμα ανανέωσε στα βάθη μου. " (Ψαλμός 51: 10)

Στην καρδιά μας μπορεί να υπάρξει ειρήνη γνωρίζοντας ότι ο Θεός έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Η Αγία Γραφή αναφέρει, "Κι από τούτο γνωρίζουμε πως είμαστε από την αλήθεια και θα πείσουμε την καρδιά μας μπροστά του· επειδή, αν η καρδιά μας μάς κατακρίνει, ο Θεός βέβαια είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 19 – 20)

Η αφοσίωσή μας προς το Θεό πρέπει να γίνεται με όλη μας την καρδιά. Η Αγία Γραφή αναφέρει, "Ευχαριστία όμως ανήκει στον Θεό, επειδή υπήρχατε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπακούσατε από καρδιάς στον τύπο της διδασκαλίας, στον οποίο και παραδοθήκατε." (Επιστολή προς Ρωμαίους 6: 17)