Home / Bibelemner / Hjertet

Hjertet

For Gud er det viktigst hva som bor i et menneskes hjerte. Det står i Bibelen, 1. Samuel 16,7. ”Men Herren sa til Samuel: ”Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet”.”

Hjertet vårt trenger å bli renset. Det står i Bibelen, Salmene 51,12. ”Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd!”

Du kan oppleve fred i hjertet ved å vite med sikkerhet at Gud har alt under kontroll. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,19-20. ”Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.”

Vår hengivenhet overfor Gud bør være helhjertet. Det står i Bibelen, Romerne 6,17. ”Men Gud være takk! Før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjertet blitt lydige mot den lære som ble overgitt til dere.”