Inimă

Dumnezeu este interesat în ceeace se găseşte în inimă.

Este scris în Biblie: 1Samuel 16:7. “Şi Domnul a zis lui Samuel: “Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceeace izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.”

Inima noastră are nevoie de curăţire.

Este scris în Biblie: Psalmul 51:10. “Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!”

Inimile noastre pot găs i pacea ştiind că Dumnezeu ţine totul sub controlul Său.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:19-20. “Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile.”

Predarea noastră lui Dumnezeu trebuie să fie din toată inima.

Este scris în Biblie: Romani 6:17. “Slavă Domnului că, deşi aţi ales cândva să fiţi sclavi ai păcatului, acum aţi ascultat din toată inima învăţătura la care v-a chemat Dumnezeu.” (NT pe înţelesul tuturor).