Home / Bibel ämnen / Hjärta

Hjärta

Gud är angelägen om vårt hjärtas tillstånd. Bibeln säger i 1 Samuelsboken 16:7 Men Herren sade till Samuel: ”Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt – honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat.”

Vårt hjärta behöver renas. Bibeln säger i Psalm 51:12  Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne.

Vi kan uppleva Guds frid genom att lita på att Gud har allt under kontroll. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:19-20  Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.

Vår överlåtelse till Gud bör vara helhjärtad. Bibeln säger i Romarbrevet 6:17  Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.