Κουτσομπολιό

Ποια επίδραση μπορεί να έχει το κουτσομπολιό; Διαφθείρει τις σχέσεις. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δε θα διαδώσεις μια ψευδή φήμη· δεν θα συμφωνήσεις με τον άδικο, για να γίνεις ψευδομάρτυρας." (Έξοδος 23: 1)

Το κουτσομπολιό είναι τόσο επιβλαβές και τα αποτελέσματά του διαρκούν τόσο όσο και οι πληγές του σώματος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο άνθρωπος που μαρτυρεί ενάντια στον πλησίον του με ψεύτικη μαρτυρία είναι σαν ρόπαλο και μάχαιρα και βέλος οξύ." (Παροιμίες 25: 18)

Κουτσομπολεύοντας σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "επειδή ακούμε μερικούς ότι περπατούν ανάμεσά σας άτακτα, οι οποίοι καθόλου δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται. Όμως παραγγέλλουμε σε αυτού του είδους τους ανθρώπους και τους προτρέπουμε διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να τρώνε το ψωμί τους εργαζόμενοι με ησυχία." (Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Β΄ 3: 11 – 12)

Το κουτσομπολιό μπορεί να καταστρέψει μια φιλία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει φιλονικίες και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενότερους φίλους." (Παροιμίες 16: 28)

Το κουτσομπολιό βασίζεται σε φήμες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο σπερμολόγος περιφέρεται αποκαλύπτοντας μυστικά· εκείνος όμως που είναι πιστός στην ψυχή, κρύβει το πράγμα." (Παροιμίες 11: 13)