Bârfă

Ce efect poate avea bârfa? Ea rupe relaţiile.

Este scris în Biblie: Exod 23:1. “Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el.”

Bârfa este dăunătoare şi răneşte.

Este scris în Biblie: Proverbe 25:18. “Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.”

Bârfa îţi iroseşte timpul preţios.

Este scris în Biblie: 2Tesaloniceni 3:11-12. “Auzim totuşi că unii din voi trăiesc din trândăvie, refuzând să muncească şi irosindu-şi timpul cu flecăreli. In Numele Domnului Isus Cristos, îi îndemnăm pe oamenii aceştia - le poruncim! - să se liniştească, să se apuce de lucru, şi să-şi câştige singuri existenţa.” (NT pe înţelesul tuturor).

Bârfa poate ruina prieteniile.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:28. “Omul neastâmpărat stârneşte certuri şi pârătorul dezbină pe cei mai buni prieteni.”

Bârfa se bazează pe zvonuri.

Este scris în Biblie: Proverbe 11:13. “Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.”