Home / Bibelemner / Baktalelse/sladder

Baktalelse/sladder

Baktalelse kan lett ødelegge for vennskap og andre mellommenneskelige forhold. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 23,1. ”Du skal ikke sette ut falske rykter. Gjør ikke felles sak med en ugudelig, så du selv blir et urettferdig vitne!”

Baktalelse er like skadelig som fysiske skader, og det varer like lenge. Det står i Bibelen, Ordspråkene 25,18. ”Som hammer og sverd og en kvass pil er den som vitner falskt mot sin neste.”

Baktalelse og sladder er bortkastet tid. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 3,11-12. ”Vi hører nemlig at noen hos dere fører et uordentlig liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med unyttige ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget brød.”

Sladder kan ødelegge vennskap. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,28. ”En renkesmed skaper strid, den som baktaler andre, skiller venn fra venn.”

Sladder er basert på rykter. Det står i Bibelen, Ordspråkene 11,13. ”Den som baktaler, røper hemmeligheter, en pålitelig mann holder saken skjult.”