Μεσίτης

Ο Ιησούς γεφυρώνει το χάσμα που δημιούργησε η αμαρτία o οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ένας Θεός υπάρχει και ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μια μαρτυρία που έγινε σε ορισμένους καιρούς…" (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 2: 5 – 6)

Ο Ιησούς μας εκπροσωπεί ενώπιον του Θεού Πατέρα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσεύχονται στον Θεό διαμέσου αυτού ζώντας πάντοτε για να μεσιτεύσει για χάρη τους." (Επιστολή προς Εβραίους Εβραίοι 7: 25)